xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Popularne pytania i problemy
  5. Zaktualizowałem Optime/XL i zamówienia nie przesyłają się do ERP

Zaktualizowałem Optime/XL i zamówienia nie przesyłają się do ERP

Jeśli po aktualizacji ERP występuje problem z przesyłaniem zamówień to za tę sytuację może być odpowiedzialna nieaktualna wersja webservice. Można to zauważyć jeśli zamówienia przed dłuższy czas mają status „przetwarzane”, a w logu błędów zamówienia nie ma innych wpisów. Tutaj wpis jak wyciągnąć log w zamówieniach.

Po aktualizacji systemu ERP należy również zaktualizować łącznik webservice. W tym celu najlepiej skontaktować się z helpdesk, który wykona aktualizację lub prześle link do odpowiedniej wersji tak by można było wykonać aktualizację samodzielnie. W tym miejscu można znaleźć instrukcję instalacji.

Po aktualizacji webservice wszystkie zamówienia, które zatrzymały się na takim statusie powinny zostać automatycznie wczytane do ERP. W takim przypadku nie będzie potrzeby działania operatora.