xSale

 1. Home
 2. Docs
 3. xSale
 4. Zamówienia i płatności
 5. Lista zamówień

Lista zamówień

Lista zamówień zawiera wszystkie zamówienia złożone przez klientów na wszystkich kanałach sprzedaży. Przy każdym zamówieniu znajdują się podstawowe informacje, tj. data złożenia, status, kanał sprzedaży, numer zamówienia, imię i nazwisko kupującego, sposób dostawy i metoda płatności.

Listę zamówień można filtrować według nazwy klienta, kanału sprzedaży numeru zamówienia, a także statusu przesyłki lub płatności. Pole Search umożliwia wyszukanie zamówienia po adresie email kupującego.

Przycisk Szczegóły On/Off wyświetla na liście szczegółowe informacje o zamówieniu takie jak lista zamówionych produktów oraz dane adresowe kupującego i odbiorcy.

Przycisk Dodaj umożliwia ręczne wprowadzanie zamówień do xSale’a.

W kolumnie Status płatności widzimy czy zamówienie jest opłacone. Po najechaniu kursorem myszy na kolorową kropkę widzimy tłumaczenie znaczenia kolorów:

 • Czerwona kropka oznacza brak wpłaty do zamówienia.
 • Zielona kropka oznacza wpłatę równą wartości zamówienia.
 • Pomarańczowa kropka oznacza wpłatę nierówną wartości zamówienia (nadpłata/niedopłata).

Kolumna Status przesyłki pokazuje w formie kolorowej kropki czy do zamówienia jest wygenerowany list przewozowy oraz jaki jest jego status. Po najechaniu kursorem myszy na kolorową kropkę widzimy tłumaczenie znaczenia kolorów.

Przy każdym zamówieniu znajdują się trzy przyciski: EdytujUsuń i Generuj Paczkę.

 • Edytuj umożliwia edycję oraz podgląd zamówienia.
 • Usuń  usuwa zamówienie
 • Generuj Paczkę  daje możliwość wygenerowania listu przewozowego do zamówienia, jeżeli w xSale jest dodana integracja z odpowiednim kurierem.

Na liście zamówień znajduje się również przycisk Operacje seryjne, dzięki któremu można wygenerować listy przewozowe do zaznaczonych zamówień.