Platformy i sklepy internetowe

⌘K
 1. Strona główna
 2. Dokumentacja
 3. Platformy i sklepy intern...
 4. Amazon
 5. Import ofert z Amazon do xSale

Import ofert z Amazon do xSale

xSale umożliwia pobieranie ofert wystawionych na Amazon. Mechanizm importu ofert wystawionych na koncie Amazon działa według następujących zasad:

 • Oferty pobierane są wraz z nazwą i powiązaniem z katalogiem Amazon.
 • xSale nie pobiera na ofertach opisów, zdjęć i parametrów ponieważ te dane nie wchodzą w zakres synchronizacji, ale są pobierane z katalogu produktu.
 • Oferty są pobieranie oddzielnie dla każdego rynku sprzedaży oraz typu konta (FBA, FBM), który został ustawiony przy dodawaniu integracji. Zatem jeżeli jeden produkt jest wystawiony na kilka marketplace, to powinny być dodane oddzielne integracje dla poszczególnych rynków i z nich będą pobrane oferty.
 • Oferty zaimportowane z Amazon wymagają powiązania z towarem, instrukcję jak wykonać takie powiązanie można znaleźć tutaj.

Jak włączyć import ofert z Amazon do xSale?

Wchodzimy w menu Integracje i edytujemy integrację z Amazonem dla której chcemy zaimportować oferty. Po uruchomieniu edytora integracji na pierwszej zakładce Połączenia w sekcji Akcje serwisowe widoczny jest przycisk Importuj oferty.  Po kliknięciu tego przycisku pojawia się okno z informacją, że import może potrwać od kilkunastu minut do kilkunastu godzin.

Import ofert z rynków FR, JP, CN

W przypadku pobierania ofert z rynków (FR, JP, CN) przed uruchomieniem importu konieczne jest dodanie kolumny z kodem ASIN do raportu All listing report poprzez panel Amazon Seller Central. Domyślnie Amazon nie zwraca dla tych rynków kolumny z kodem ASIN poprzez API, dlatego konieczne jest dodanie jej do raportu  przez użytkownika.

 • Zaloguj się do panelu Amazon Seller Central, przejdź do menu głównego i wybierz Reports > Inventory Reports.
 • Wybierz z listy odpowiedni typ raportu All Listings Report i przejdź do modyfikacji kolumn raportu.
 • Do elementów wybranych dodaj kolumny asin, asin1 i zapisz zmiany w raporcie All Listings Report.