Platformy i sklepy internetowe

⌘K
 1. Strona główna
 2. Dokumentacja
 3. Platformy i sklepy intern...
 4. Amazon
 5. Wystawianie oferty na Amazon

Wystawianie oferty na Amazon

Mechanizm wystawiania i synchronizowania ofert w integracji z Amazon działa według następujących zasad:

 • Oferty importowane z Amazon są pobierane z powiązaniem z katalogiem Amazon.
 • Poprawne synchronizowanie oferty w Amazon możliwe jest tylko przy jej powiązaniu z produktem w katalogu Amazon.
 • Na liście ofert dostępny jest wskaźnik, który pozwala odfiltrować oferty, które mają przypisany produkt z katalogu.
 • Na stronie edycji oferty w sekcji Towary i warianty kolumna Katalog Amazon pokazuje czy produkt z katalogu jest podpięty i umożliwia podłączenie produktu z katalogu.

 • Wystawianie nowej oferty na Amazon możliwe jest tylko przy powiązaniu jej z produktem w katalogu Amazon.
 • W przypadku wystawiania ofert wielowariantowych przypisanie produktu z katalogu wykonywane jest do każdego wariantu.
 • Aby wystawić ofertę powiązana z katalogiem Amazon w kreatorze nowej oferty zaznaczamy opcję aby wystawić ofertę powiązaną z katalogiem.

  • Wyszukiwanie produktów w katalogu Amazon odbywa się po trzech polach:
   • ASIN (alfanumeryczny kod nadawany przez Amazon w celu identyfikacji produktów)
   • EAN
   • Fraza (np. nazwa produktu)
  • Jeżeli podczas wyszukiwania Amazon zwróci więcej niż 20 wyników pojawia się komunikat o tym aby doprecyzować wyszukiwanie.
  • Klikając na wybrany produkt można sprawdzić jego opis, parametry. Na podglądzie produktu link Zobacz w Amazon kieruje do strony produktu na platformie Amazon.
  • Po wybraniu opcji Przypisz produkt oferta zostaje powiązana z produktem w katalogu Amazon.
 • xSale nie umożliwia dodawania produktów do katalogu Amazon. Jeżeli produkt, który chcemy wystawić nie istnieje w katalogu Amazon, to aby wystawić ofertę należy go dodać do katalogu za pomocą panelu Amazon. Dopiero po utworzeniu produktu w katalogu Amazon można wystawić ofertę.
 • Przy synchronizacji oferty do Amazon xSale nie przesyła nazwy, kategorii, opisów i parametrów produktów, te dane są pobierane z katalogu Amazon.
 • xSale synchronizuje stany magazynowe i ceny do Amazon.
  • Synchronizacja stanów z xSale do Amazon jest natychmiastowa. Amazon przetwarza zmiany w stanach wysłane z xSale do kilku minut.
  • Synchronizacja cen z xSale do Amazon jest natychmiastowa. Amazon przetwarza zmiany w cenach do kilkudziesięciu minut.