Platformy i sklepy internetowe

⌘K
 1. Strona główna
 2. Dokumentacja
 3. Platformy i sklepy intern...
 4. Zalando Connected Retail
 5. [V2] Zakres integracji z Zalando Connected Retail

[V2] Zakres integracji z Zalando Connected Retail

Integracja z Zalando zDirect / Connected Retail możliwa jest wyłącznie przy posiadaniu pełnego pakietu xSale i nie jest dostępna w niższych pakietach tj. xSale Light

Integracja z Zalando CR umożliwia dwukierunkową wymianę informacji pomiędzy xSale a Connected Retail

Jakie dane xSale pobiera z Zalando?

 • Zamówienia
  • Zalando nie zwraca nr telefonu klientów i adresów mailowych.
  • Zwracane są tylko dane bilingowe klienta. Zalando nie zwraca danych wysyłkowych. Dlatego w danych wysyłkowych xSale zawsze podaje dane bilingowe.
 • Płatności do zamówień

Pobierane są tylko zamówienia zrealizowane.
Jeśli klient kupi produkt, który nie ma oferty w xSale, system utworzy ją automatycznie i podepnie towar o takim samym kodzie.

Jakie informacje xSale wysyła do Zalando?

 • Stany magazynowe
 • Cena regularna
 • Cena promocyjna
 • Uwaga: Nie są synchronizowane: nazwy, opisy, zdjęcia, parametry produktów.

Plik CSV z danymi wysyłany jest raz na godzinę. Do synchronizacji konieczne jest utworzenie oferty w Zalando. Z panelu Zalando zarządzamy treścią oferty (opisem, zdjęciami, parametrami). Natomiast w xSale tworzymy ofertę o takim samym EAN jak w Zalando i podpiętą do odpowiedniego towaru.

System szuka ofert spełniających warunki:

 • Oferta aktywna.
 • Oferta nie może być archiwalna.
 • Kod oferty i EAN nie mogą być puste.
 • Aktywny kanał sprzedaży.

Następnie znalezione oferty dodaje do pliku CSV i wysyła go do Zalando. Jeśli żadna oferta nie spełnia założeń to plik nie wyśle się do Zalando.

Komunikat błędu synchronizacji nie jest wyświetlany w xSale na ofercie jak ma to miejsce w przypadku innych integracji.

Szczegółowy zakres danych przesyłanych z xSale do Zalando Connected Retail

Tabela zawiera odpowiedniki pól z xSale i Zalando CR wraz z nazwami tych pól w danych systemach oraz numer pola, którym oznaczone jest ono na zrzutach w galerii znajdujących się pod tabelą.

Obszar xSale Pole xSale nr Obszar Zalando Connected Retail Pole Zalando Connected Retail nr Uwagi
Towary i warianty EAN 1 Panel zDirect – Edycja wariantu EAN 1 Jeśli EAN jest uzupełniony na towarze to automatycznie przenoszony jest do oferty podczas jej tworzenia.
Edycja kanału sprzedaży Typ ceny 2 Panel zDirect – Edycja wariantu Regular Price 2 Cena musi być uzupełniona na towarze w wybranym cenniku.
Edycja kanału sprzedaży Typ ceny katalogowej 3 Panel zDirect – Edycja wariantu Discounted Price 3 Cena musi być uzupełniona na towarze w wybranym cenniku.
Towary i warianty Stan magazynowy 4 Panel zDirect – Edycja wariantu Sellable PF Stock 4 Stan pobierany jest z wybranych magazynów na towarze.

Szczegółowy zakres danych przesyłanych z Zalando do xSale

Tabela zawiera odpowiedniki pól z xSale i Zalando zDirect / Connected Retail wraz z nazwami tych pól w danych systemach oraz numer pola, którym oznaczone jest ono na zrzutach w galerii znajdujących się pod tabelą.

Obszar xSale Pole xSale nr Obszar Zalando CR Pole Zalando CR nr Uwagi
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Data zakupu 2 Data Data 2 Data wpłynięcia zamówienia do systemu xSale
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Zewnętrzny nr zamówienia 1 Zamówienie Zamówienie 1
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Nazwa 5 Dane klienta Imię 5 Są to dane bilingowe klienta
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Nazwa 2 6 Dane klienta Nazwisko 6 Są to dane bilingowe klienta
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Miasto 9 Dane klienta Miasto 9 Są to dane bilingowe klienta
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Ulica 7 Dane klienta Ulica 7 Są to dane bilingowe klienta
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Kod pocztowy 8 Dane klienta Kod pocztowy 8 Są to dane bilingowe klienta
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Kraj 10 Dane klienta Kraj 10 Są to dane bilingowe klienta
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Nazwa 5 Dane klienta Imię 5
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Nazwa 2 6 Dane klienta Nazwisko 6
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Miasto 9 Dane klienta Miasto 9
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Ulica 7 Dane klienta Ulica 7
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Kod pocztowy 8 Dane klienta Kod pocztowy 8
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Kraj 10 Dane klienta Kraj 10
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia Nazwa, Kod 11 Produkt EAN 11 Z zamówieniem otrzymujemy EAN zamówionego produktu. Na jego podstawie przypisywana jest prawidłowa oferta w xSale.
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia Brutto 12 Produkt Cena 12

Zrzuty xSale

Zrzuty Zalando