Współpraca z systemami ERP i WMS

 1. Home
 2. Docs
 3. Współpraca z systemami ERP i WMS
 4. Comarch ERP Optima
 5. Opis integracji
 6. Zakres wymienianych danych

Zakres wymienianych danych

Zakres danych przesyłanych z Comarch ERP Optima do xSale:

 • Karty towarowe (według grup ustalonych w konfiguracji)
  • Stany magazynowe (według magazynów ustalonych w konfiguracji)
  • Ceny (według typów cen ustawionych w konfiguracji)
  • Opis
  • Zdjęcia
   • Przy pobieraniu zdjęcia analizujemy zawartość zdjęcia i na tej podstawie generujemy specjalny numer. Gdy dodamy dwa takie same zdjęcia to numery będą takie same i pobierzemy tylko jedno zdjęcie. Dwa zdjęcia uważamy za takie same jeżeli mają takie same „zawartości”.
   • Ilość importowanych zdjęć na jednej karcie towaru jest limitowana do 20.
 • Kontrahenci (według grupy określonej w konfiguracji)
 • Opcjonalnie możliwe jest przesyłanie dokumentów RO z Optimy do xSale np. w celu późniejszego procesowania ich przez xSale. Szczegóły w tym miejscu.

Ogólny zakres danych przesyłanych z xSale do Comarch ERP Optima:

 • Zamówienia
 • Płatności
 • Kontrahenci
 • Karty towarowe
  • Uwaga: Nie jest zalecana zmiana kodów towarów w ERP ponieważ synchronizacja odbywa się po kodzie towaru.
   Zmiana kodu towaru powoduje:
   – utworzenie nowej karty towarowej w xSale na której bez wymuszenia synchronizacji nie pobiorą się stany i ceny
   – brak synchronizacji poprzedniego kodu
   – konieczność zmiany kodu na utworzonych wcześniej ofertach.

Szczegółowy zakres danych przesyłanych z xSale do Comarch ERP Optima:

Zamówienia z xSale są przekazywane do Optima jako „Rezerwacja odbiorcy”. Poniżej opisujemy sposób i zakres przesyłanych pól.

Tabela zawiera odpowiedniki pól z xSale i Optima wraz z nazwami tych pól w danych systemach oraz numer pola, którym oznaczone jest ono na zrzutach w galerii znajdujących się pod tabelą.

Obszar xSale Pole xSale nr Obszar Optima Pole Optima nr Uwagi
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Id 1 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Atrybuty Atrybuty 36  
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia FGUID 2 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Atrybuty Atrybuty 36  
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Data zakupu 3 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Ogólne Data wystawienia 3  
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Integracja 4 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Atrybuty Atrybuty 36  
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Zewnętrzny nr zamówienia 5 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Ogólne Nr zamówienia 1  
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Miejsce powstawania kosztów 6 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Atrybuty Atrybuty 36 Atrybut związany jest z integracją xSale B2B
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Zamawiający 7 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Atrybuty Atrybuty 36 Atrybut związany jest z integracją xSale B2B
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Dostawa 8 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Atrybuty Atrybuty 36  
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Płatność 10 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Ogólne Płatność 4  
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Dokument liczony od brutto 11 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Ogólne Dokum. liczony od 5  
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Rodzaj faktury 12 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Atrybuty Atrybuty 36  
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Uwagi 13 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Dodatkowe Opis/Atrybuty 35  
Kontrahenci> Edycja kontrahenta Kod Edycja Rezerwacji odbiorcy > Ogólne Kontrahent 37 Pole „Kod” z edycji kontrahenta w xSale = akronimowi kontrahenta z zamówienia xSale tj. to właśnie pole wysyłane jest do ERP jako akronim. Szczegółowy opis.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Nazwa 14 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Kontrahent Nazwa 21 Pola z xSale „Nazwa”, „Nazwa 2”, „Nazwa 3” są sklejane w jedną nazwę i tak eksportowane są do ERP do odpowiedniego pola. Jeśli po stronie ERP pole nazwa jest ograniczone ilością znaków, nazwa ucinana jest zgodnie z ograniczeniem oraz dalsza część przenoszona jest do kolejnych przeznaczonych na nazwę pól.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Nazwa 2 15 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Kontrahent Nazwa 21 Pola z xSale „Nazwa”, „Nazwa 2”, „Nazwa 3” są sklejane w jedną nazwę i tak eksportowane są do ERP do odpowiedniego pola. Jeśli po stronie ERP pole nazwa jest ograniczone ilością znaków, nazwa ucinana jest zgodnie z ograniczeniem oraz dalsza część przenoszona jest do kolejnych przeznaczonych na nazwę pól.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Nazwa 3 16 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Kontrahent Nazwa 21 Pola z xSale „Nazwa”, „Nazwa 2”, „Nazwa 3” są sklejane w jedną nazwę i tak eksportowane są do ERP do odpowiedniego pola. Jeśli po stronie ERP pole nazwa jest ograniczone ilością znaków, nazwa ucinana jest zgodnie z ograniczeniem oraz dalsza część przenoszona jest do kolejnych przeznaczonych na nazwę pól.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca NIP 17 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Kontrahent NIP 22  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Telefon 18 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Kontrahent Telefon 26  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca E-mail 20 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Kontrahent Email 32  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Miasto 21 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Kontrahent Miejscowość 25  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Ulica 22 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Kontrahent Ulica 24  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Numer ulicy 23 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Kontrahent Nr domu 28 W zależności od integracji „nr domu” i „nr lokalu” doklejane są do pola „Ulica”. W takim wypadku skoro nr domu i lokalu znajdują się w jednym polu wraz z ulicą (np. „Szewska 12/2”) to pola „nr domu” i „nr lokalu” zostaną nadpisane pustymi danymi w ERP (aby uniknąć wpisu „Szewska 12/2 12/2”.
Pole nr 18 „Nr lokalu” nie jest uzupełniane w ERP.
Uwaga: Pole nr 28 „Nr domu:” przyjmuje w ERP maksymalnie 10 znaków.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Kod pocztowy 24 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Kontrahent Kod pocztowy 30  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Kraj 25 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Kontrahent Kraj 23  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Nazwa 26 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Kontrahent Nazwa 11 Pola z xSale „Nazwa”, „Nazwa 2”, „Nazwa 3” są sklejane w jedną nazwę i tak eksportowane są do ERP do odpowiedniego pola. Jeśli po stronie ERP pole nazwa jest ograniczone ilością znaków, nazwa ucinana jest zgodnie z ograniczeniem oraz dalsza część przenoszona jest do kolejnych przeznaczonych na nazwę pól.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Nazwa 2 27 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Kontrahent Nazwa 11 Pola z xSale „Nazwa”, „Nazwa 2”, „Nazwa 3” są sklejane w jedną nazwę i tak eksportowane są do ERP do odpowiedniego pola. Jeśli po stronie ERP pole nazwa jest ograniczone ilością znaków, nazwa ucinana jest zgodnie z ograniczeniem oraz dalsza część przenoszona jest do kolejnych przeznaczonych na nazwę pól.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Nazwa 3 28 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Kontrahent Nazwa 11 Pola z xSale „Nazwa”, „Nazwa 2”, „Nazwa 3” są sklejane w jedną nazwę i tak eksportowane są do ERP do odpowiedniego pola. Jeśli po stronie ERP pole nazwa jest ograniczone ilością znaków, nazwa ucinana jest zgodnie z ograniczeniem oraz dalsza część przenoszona jest do kolejnych przeznaczonych na nazwę pól.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący NIP 29 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Kontrahent NIP 12  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Miasto 33 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Kontrahent Miejscowość 15  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Ulica 34 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Kontrahent Ulica 14  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Numer ulicy 35 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Kontrahent Nr domu 17 W zależności od integracji „nr domu” i „nr lokalu” doklejane są do pola „Ulica”. W takim wypadku jeśli nr domu i lokalu znajdują się w jednym polu wraz z ulicą (np. „Szewska 12/2”) to pola „nr domu” i „nr lokalu” zostaną nadpisane pustymi danymi w ERP (aby uniknąć wpisu „Szewska 12/2 12/2”.
Pole nr 18 „Nr lokalu” nie jest uzupełniane w ERP.
Uwaga: Pole nr 17 „Nr domu:” przyjmuje w ERP maksymalnie 10 znaków.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Kod pocztowy 36 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Kontrahent Kod pocztowy 19  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Kraj 37 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Kontrahent Kraj 13  
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia Nazwa 38 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Ogólne Nazwa 7  
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia Kod 39 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Ogólne Kod 6  
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia Netto 40 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Ogólne Cena 10 Do pola „Cena” przenoszona jest cena netto lub brutto – w zależności od konfiguracji sposobu liczenia dokumentu od netto lub brutto
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia Brutto 41 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Ogólne Cena 10 Do pola „Cena” przenoszona jest cena netto lub brutto – w zależności od konfiguracji sposobu liczenia dokumentu od netto lub brutto
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia Ilość 42 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Ogólne Ilość 8  
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia Jednostka 43 Edycja Rezerwacji odbiorcy > Ogólne Jm 9  

Edycja zamówienia >
Formularz zamówienia

Punkt odbioru   Edycja Rezerwacji odbiorcy > Atrybuty Punkt odbioru 36  

 

Szczegółowy zakres danych przesyłanych z Comarch ERP Optima do xSale:

Obszar xSale Pole xSale nr Obszar Optima Pole Optima nr Uwagi
Edycja towaru Nazwa 1 Ogólne > Nazwa, kategorie Nazwa 1  
Edycja towaru Kod 2 Ogólne > Dane ogólne Kod 2 Dodawany jest w dwóch miejscach w xSale
Edycja towaru Kod EAN 3 Ogólne > VAT, EAN, PKWU, CN EAN 3  
Edycja towaru Rodzaj 4 Ogólne > Dane ogólne Typ 4  
Edycja towaru Opis 5 Dodatkowe > Opis, URL Opis 5  
Edycja towaru Typ ceny 6 Ogólne > VAT, EAN, PKWU, CN Cena domyślna 6 Nazwa cennika może różnić się w xSale w zależności od konfiguracji. 
Edycja towaru Cena domyślna 7 Ogólne > Ceny Numer ceny 7 Pobrana zostanie cena z domyślnego cennika na towarze.
Edycja towaru Jednostka główna 8 Ogólne > Jednostka miary, opakowania Jedn. Podstawowa 8  
Edycja towaru VAT 9 Ogólne > VAT, EAN, PKWU, CN Stawka VAT – sprz. 9  
Edycja towaru Waga w kilogramach 10 Dodatkowe > Parametry Masa w kg 10  
Edycja towaru Archiwalny 11 Dodatkowe > Parametry Karta nieaktywna 11 Towar zostanie oznaczony na czerwono i domyślnie ukryty na liście towarów.
Zdjęcia Zdjęcia 12 Atrybuty > Załączniki Załączniki 12 Pobierane zą pliki graficzne jpg i png. Nie obsługiwane są linki do zdjeć.
Stany magazynowe Ilość 13 Zasoby > Zasoby Ilości 13  
Stany magazynowe Magazyn 14 Zasoby > Zasoby Magazyn 14 Nazwa magazynu może różnić się w xSale w zależności od konfiguracji. Możliwe jest połączenie wielu magazynów z ERP w jeden. 
Cena Typ ceny 15 Ogólne > Ceny Numer ceny 15 Można przesłać wszystkie lub wybrane cenniki do xSale.
Cena Cena 16 Ogólne > Ceny Cena brutto / Cena netto 16 Pobierana jest cena netto lub brutto w zależności od typu ceny.
Dodaj parametr Dodaj parametr 17 Atrybuty > Atrybuty Atrybuty 17 Musi być włączona opcja pobierania atrybutów.
Grupy Grupy 18 Grupy > Grupy Grupy 18 Musi być włączona opcja pobierania grup.
Opis Języki 19 Języki > Języki Nazwa, Opis 19 Opcja ta jest możliwa tylko dla licencji Comarch Handel Plus. Pobierana jest nazwa i opis. 
Jednostki pomocnicze Jednostki pomocnicze 20 Jednostki i kody > Pomocnicze jednostki miary Pomocnicze jednostki miary 20 Pobierana jest nazwa jednostki pomocniczej, licznik, mianownik, przelicznik, JM dla ceny jednostkowej, domyślna.

Uwaga: Pola nie opisane w dokumentacji otrzymują taką wartość jaką domyślnie ustawia API danego systemu.

Zrzuty xSale

Zrzuty Optima