1. Home
 2. Docs
 3. xSale – PIM – zarządzanie ofertą
 4. Towary
 5. Edycja towaru

Edycja towaru

Aby edytować wybrany towar należy kliknąć na jeden z podlinkowanych tekstów na liście towarów (id/kod, kod ERP, EAN lub nazwę)

Na karcie edycji towaru można edytować podstawowe oraz zaawansowane dane towaru takie jak nazwa, kod, cena oraz stan magazynowy wprowadzone ręcznie lub zaimportowane z systemu ERP czy też tworzyć rozbudowany opis oraz dodawać atrybuty.

W topie edycji znajdują się podstawowe dane identyfikujące towar – (Nazwa, kod, kod ERP), akcje umożliwiające archiwizowanie/ odarchiwizowanie i usunięcie towaru oraz box z wskaźnikiem określającym procentowo kompletność opisania towaru i listą ofert sprzedaży do których ten towar jest przypisany.

W części głównej znajduje się blok z dwiema zakładkami:

 1. Podstawowe
 2. Opis

1. W zakładce podstawowe, po lewej stronie mamy możliwość edycji podstawowych danych towaru oraz przypisania i edycji kategorii dla towaru. Po prawej stronie dostępne są moduły odpowiedzialne za Cennik oraz stan magazynowy. Część Cennik zawiera listę cen według cenników zaimportowanych z ERP, a także dodanych ręcznie w xSale. Tutaj można edytować poszczególne typy cen na towarze. Ceny importowane z systemu ERP aktualizują się automatycznie po wprowadzeniu zmiany w systemie ERP. W części Stany magazynowe można sprawdzić stan magazynowy towaru na poszczególnych magazynach. Za pomocą przycisku Dodaj można dodać stan magazynowy na dowolny magazyn z listy magazynów w xSale’u.

2. W zakładce Opis, dostępne są 3 sekcje umożliwiające pełne opisanie produktu.

 • Zdjęcia
  W sekcji Zdjęcia znajdują się zdjęcia towaru zaimportowane z systemu ERP. W tym miejscu można też dodać zdjęcia na towar wczytując plik z dysku.
 • Edytor opisu (wyswig oraz opis blokowy Allegro)
  Sekcja Opis zawiera nazwy i opis towaru zaimportowany z systemu ERP lub wprowadzony ręcznie dla poszczególnych języków. Jeżeli towar nie ma nazwy w języku domyślnym, to zostaje ona automatycznie uzupełniona z nazwy towaru i przy nazwie pojawia się informacja „Autouzupełnienie”. Informacja o automatycznym uzupełnieniu znika gdy nazwa i opis zostanie uzupełniona ręcznie przez użytkownika.
 • Parametry
  Sekcja zawiera listę parametrów znajdujących się w kategoriach przypisanych wcześniej do towaru z możliwości przypisywania im wartości.