xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Konfiguracja xSale
  5. Ustawianie domyślnego magazynu do wczytywania zamówień w ERP

Ustawianie domyślnego magazynu do wczytywania zamówień w ERP

W konfiguracji xSale jest możliwość wskazania domyślnego magazynu w ERP na który będą wczytywane zamówienia pochodzące z danej integracji.
Funkcja ta pozwala na wczytywanie zamówień pochodzących z różnych integracji na różne magazyny. Np zamówienia z kanału Allegro mogą być wczytywane na jeden magazyn a zamówienia z Shopera na inny.

Dostęp do tej konfiguracji znajduje się na ustawieniach integracji. Czyli wchodzimy w menu Konfiguracja –> Integracje i przy integracji dla której chcemy podać magazyn klikamy przycisk Edytuj. W oknie Eksportuj dokumenty na magazyn wpisujemy magazyn, na który xSale ma wczytywać zamówienia.

Jeżeli na konfiguracji integracji nie podamy magazynu, to xSale będzie wczytywał zamówienia na magazyn domyślny w ERP lub na magazyn wskazany w konfiguracji Webservice.