xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Kontrahenci
  5. Edycja kontrahenta

Edycja kontrahenta

Obok każdego kontrahenta na liście kontrahentów (Dane sprzedaży –> Kontrahenci) znajdują się dwa przyciski Edytuj i Usuń.
Przycisk Edytuj umożliwia edycję podstawowych danych na kontrahencie takich jak nazwa, adres, numer telefonu lub adres e-mail. 

Edytując kontrahenta mamy również dostęp do innych pól takich jak Indywidualny typ ceny kontrahenta, Limity kredytowe, Kontakty, Grupy, Opiekun handlowy, Produkty wyróżnione. Większość z tych pól znajduje głównie zastosowanie przy integracji z platformą B2B i ich opis znajduje się w dziale pomocy B2B.

Pole „Kod” z edycji kontrahenta w xSale = akronimowi kontrahenta z zamówienia xSale tj. to właśnie pole wysyłane jest do ERP jako akronim.