xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Oferty
  5. Oferta wielowariantowa

Oferta wielowariantowa

Niektóre integracje umożliwiają prezentowanie ofert wielowariantowych czyli ofert zgrupowanych po jakimś parametrze jak np. kolor czy rozmiar.

W celu utworzenia oferty wielowariantowej wchodzimy w Dane sprzedaży > Towary i odszukujemy właściwy towar na liście. Następnie przy wybranym towarze klikamy Utwórz ofertę.
Przechodzimy przez kreator tworzenia oferty tak jak w przypadku zwykłej oferty, tylko na kroku 3 przy polu „Warianty?” wybieramy Tak.

UWAGA!!! W kroku 2 nie aktywujemy od razu kanału sprzedaży. Aktywność w ofercie włączamy dopiero po przygotowaniu całej oferty i dodaniu w niej wariantów.  

W oknie Wybrane warianty klikamy w polu Kliknij aby wybrać warianty.
Otworzy się okno, w którym wybieramy grupę odpowiadającą kanałowi sprzedaży na którym chcemy wystawić ofertę. Następnie pojawi nam się lista dostępnych parametrów wielowariantowych.
Np.  Grupa główna -> Shoper_nazwakonta -> Warianty Produktów -> Wybieramy odpowiedni parametr.
Wybrany parametr pojawia się w lewej kolumnie „Dostępne”, trzeba przeciągnąć go na prawą stronę do kolumny używane.
Można w ten sposób dodać kilka parametrów np. kolor, rozmiar.

Po wybraniu wariantów klikamy Utwórz ofertę. W tym przypadku, utworzona oferta nie będzie mieć podpiętego towaru. Dlatego należy go podpiąć jeszcze raz, po utworzeniu oferty. W tym celu wchodzimy w ofercie w cześć Warianty i ceny i klikamy przycisk Dodaj+.

W ten sposób wybieramy towar i parametr dla oferty wielowariantowej np. kolor. Przykładowo mamy 3 koszulki w różnych kolorach zielony, niebieski i czerwony, wtedy trzy razy dodajemy towar i do każdego wybieramy inny kolor.

Jeżeli już utworzymy ofertę wielowariantową, to później nie można jej zamienić na jednowariantową. Podobnie oferty jednowariantowej nie można zamienić na wielowariantową.