xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Towary
  5. Edycja towaru

Edycja towaru

Aby edytować wybrany towar należy kliknąć przycisk Edytuj znajdujący się obok towaru na liście towarów.

Na karcie edycji towaru można edytować dane towaru takie jak nazwa, kod, cena oraz stan magazynowy wprowadzone ręcznie lub zaimportowane z systemu ERP.

W sekcji Edytuj towar znajdują się podstawowe informacje o towarze takie jak m.in. nazwa, kod, kategoria oraz cena domyślna.

W części Zdjęcia znajdują się zdjęcia towaru zaimportowane z systemu ERP. W tym miejscu można też dodać zdjęcia na towar wczytując plik z dysku.

W części Stany magazynowe można sprawdzić stan magazynowy towaru na poszczególnych magazynach. Za pomocą przycisku Dodaj można dodać stan magazynowy na dowolny magazyn z listy magazynów w xSale’u.

Część Cena zawiera listę cen według cenników zaimportowanych z ERP, a także dodanych ręcznie w xSale. Tutaj można edytować poszczególne typy cen na towarze. Ceny importowane z systemu ERP aktualizują się automatycznie po wprowadzeniu zmiany w systemie ERP.

Część Aktualizacja cenników umożliwia zaplanowanie zmiany ceny od ustalonej daty. Za pomocą tej funkcji można ustawić czasową promocję na towarze lub zaplanować aktualizację cennika na towarze.

Po kliknięciu przycisku Dodaj można ustawić datę aktualizacji, typ ceny oraz wpisać wartość cenową.

Sekcja Opis zawiera opis towaru zaimportowany z systemu ERP lub wprowadzony ręcznie.

Dodatkowo w Konfiguracji (Konfiguracja -> Pola na towarze) można określić jakie pola chcemy wyświetlać na towarze.