xSale

  1. Dokumentacja
  2. xSale
  3. Typowe scenariusze
  4. Ustawienie domyślnej serii dokumentu w ERP

Ustawienie domyślnej serii dokumentu w ERP

W jaki sposób ustawić domyślną serię dla dokumentu w ERP w zależności od kanału sprzedaży?

Aby przypisać domyślną serię dla dokumentów w ERP pochodzących z jednego kanału sprzedaży wchodzimy w Konfiguracja –> Integracje.
Następnie edytujemy integrację do której chcemy przypisać domyślną serię.
W polu Domyślna seria dokumentu w ERP wpisujemy serię dokumentu i zapisujemy.

Czy ten artykuł jest wystarczająco pomocny? Tak Nie

Co możemy poprawić?