xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Typowe scenariusze
  5. Ustawienie domyślnej serii dokumentu w ERP

Ustawienie domyślnej serii dokumentu w ERP

W jaki sposób ustawić domyślną serię dla dokumentu w ERP w zależności od kanału sprzedaży?

Aby przypisać domyślną serię dla dokumentów w ERP pochodzących z jednego kanału sprzedaży wchodzimy w Konfiguracja –> Integracje.
Następnie edytujemy integrację do której chcemy przypisać domyślną serię.
W polu Domyślna seria dokumentu w ERP wpisujemy serię dokumentu i zapisujemy.