xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Podstawy pracy z xSale
  5. Uprawnienia użytkowników

Uprawnienia użytkowników

W standardowej konfiguracji użytkownicy xSale mogą mieć przypisaną jedną z dwóch ról:

  • Administrator firmy – uprawnienia pozwalają na dostęp do zakładki Konfiguracja oraz Dane sprzedaży i Dokumenty w xSale.
  • Użytkownik systemu – uprawnienia pozwalają tylko na dostęp do zakładek Dane sprzedaży i Dokumenty w xSale.

Użytkowników systemu xSale można zakładać w Konfiguracja –> Użytkownicy firmy. Nowo dodany użytkownik ma uprawnienia Użytkownika systemu. W celu przyznania mu uprawnień administratora firmy należy zaznaczyć mu odpowiednią opcję na edycji użytkownika (Konfiguracja -> Użytkownicy firmy -> edycja).

Dodatkowo w Konfiguracja –> Role organizacyjne jest możliwość tworzenia wewnętrznych ról firmowych, które mogą dodatkowo ograniczyć uprawnienia Użytkownika systemu.

Za pomocą przycisku +Dodaj można definiować nowe role użytkowników, którzy będą mieć dostęp tylko do ograniczonych funkcji w systemie np. tylko do towarów i ofert.

W ten sposób dodaną rolę można później przypisać do użytkownika w Konfiguracja –> Użytkownicy firmy.