xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Konfiguracja xSale
  5. Zestawy parametrów

Zestawy parametrów

W menu Konfiguracja –> Ogólne –>Zestawy parametrów można tworzyć i edytować zestawy parametrów, które później można podłączać do kanałów sprzedaży na ofertach.

Podczas wystawiania ofert na platformach sprzedażowych wymagane jest podanie pewnych parametrów. Niektóre z nich są uniwersalne dla większej liczby produktów. Żeby nie uzupełniać za każdym razem parametrów tymi samymi wartościami można utworzyć w xSale zestawy parametrów. 

W celu dodania zestawu parametrów wchodzimy w Konfiguracja -> Ogólne -> Zestawy parametrów i klikamy przycisk +Dodaj.

Następnie wpisujemy nazwę zestawu i klikamy Dodaj. Po dodaniu pojawi nam się sekcja Dodaj parametr oraz przycisk Dodaj/usuń, za jego pomocą możemy dodać parametry do zestawu i przypisać im wartości.