xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Konfiguracja xSale
  5. Zestawy parametrów

Zestawy parametrów

W menu Konfiguracja –> Ogólne –>Zestawy parametrów można tworzyć i edytować zestawy parametrów, które później można podłączać do kanałów sprzedaży na ofertach.

Podczas wystawiania ofert na platformach sprzedażowych takich jak np. Allegro wymagane jest podanie pewnych parametrów. Niektóre z nich są ściśle związane z produktem takie jak np. kolor , rozmiar, ale są też takie które zawierają informacje o właścicielu konta i są uniwersalne dla większej liczby produktów. Przykładem takich parametrów w Allegro są Kraj, Miejscowość, Kod pocztowy,  Czas wysyłki, Cennik dostawy Allegro, Lista profili gwarancji, reklamacji, zwrotów. Aby nie uzupełniać za każdym razem tworząc nową ofertę tych samych parametrów można utworzyć w xSale zestawy parametrów, które będą zawierały te podstawowe wymagane parametry.

W celu dodania zestawu parametrów wchodzimy w Konfiguracja -> Ogólne -> Zestawy parametrów i klikamy przycisk +Dodaj.

Następnie wpisujemy nazwę zestawu i klikamy Dodaj. Po dodaniu pojawi nam się sekcja Dodaj parametr oraz przycisk Dodaj/usuń, za jego pomocą możemy dodać parametry do zestawu i przypisać im wartości.